12
آگوست

مزایای BIM برای پیمانکاران

1.پیش بینی دقیق از مقدار کمی و هزینه های اتی پروژه

2.پیش بینی های زود هنگام از اشتباهات و کاستی های پیش رو وتلاش برای حل کردن مشکلات در مراحل آغازین کار

3.اجرای انالیز های دقیق برای بهبود کیفیت کاری

4.کنترل و تحت نظر گرفتن کامل پروسه ی کاری

5.تسریع کارهای بیرون از سایت و بهره گیری از مدولار کردن پروژه و پیش ساخته سازی

6.اجرای تمهیداتی برای بالا بردن ایمنی در کار

7.به علت تغییر در مراحل اولیه و پی بردن به مشکلات و موانع کاری، اسان سازی پیاده سازی مهندسی ارزش برای بالا بردن کیفیت و کاهش زمان و هزینه

8.روابط قویتر و بیشتر با صاحبان پروژه، طراحان و سایر پیمانکاران برای جلوگیری از تعارضات معمول و اطلاع از آخرین تغییرات و دستورات

با استفاده از این مزایا ، پیمانکاران می توانند به اهداف زیر دست پیدا کنند:

1.سود بیشتر

2.خدمات بهتر

3.هزینه و زمان بندی حداقلی

4.دست یابی به بهترین کیفیت

5.تصمیم گیری های بدور از عجله

6.ایمنی و ریسک پایین