13
آگوست

استفاده از BIM در شناسایی تداخلات و دوباره کاری ها

تداخل در نقشه های معماری به معنی برخورد اشیا از اعضای ساختمان مثلا برخورد لوله های تاسیسات با بخشی از اعضای سازه ساختمان در حین اجرا که در فاز طراحی قابل شناسایی نبوده و موجب تغییر و دوباره کاری و همچنین افزایش زمان و هزینه پروژه می شود.

دوباره کاری عبارتست از تلاش های غیر ضروری برای دوباره انجام دادن یک فعالیت به دلیل ان که اولین بار اشتباه انجام شده است و باعث تولید ضایعات و هچنین افزایش زمان و هزینه می شود.

در صنعت ساخت وساز دوباره کاری به این صورت شناسایی شده به عنوان یک عامل که غیر قابل توجیح است و منجر به افزایش هزینه تاخیر در برنامه زمان بندی می شود. دریافتند که هنگامی که هزینه های دوباره کاری محاسبه شود ممکن است به 30درصد کل ارزش قرارداد برسد. گفته شده است که هزینه های دوباره کاری و تداخلات می تواند تا چند برابر گاهی تا 15 برابر هزینه های مستقیم باشد. تغییرات مرتبط با طراحی اشتباهات و حذفیات دراسناد و مدارک  قرارداد به طور قابل توجهی کمک کرده اند به دوباره کاری در حین اجرا. به طور خاص زمانی که تداخلات قبل از ساخت شناسایی شوند نیاز به هزینه و دوباره کاری و افزایش زمان پروژه بسیار کاهش خواهد یافت.

عوامل نامطلوب دوباره کاری شامل: 1. کاهش طرفداران پروژه 2. از دست دادن سهم بازار و شهرت 3.کاهش گردش مالی 4. بهره وری پایین 5. افزایش هزینه و زمان ساخت، می شوند.

هزینه های دوباره کاری بسیار بالاست به طوری که 10 الی 15 درصد از کل قرارداد را در بعضی از پروژه ها شامل می شود.

یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت های اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی “مدلسازی اطلاعات ساختمانی” می باشد. به طور کلی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان را این گونه می توان معرفی نمود که BIM ، به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوط به آنها، اجزای مدلسازی سه بعدی با ویژگی خاص اضافه می نماید. آن ویژگی خاص این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیتها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را با خود به همراه دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه از مراحل اولیه تا پایان آن شامل موارد زیر می باشد:

  • مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی
  • مطالعات مرحله اول و دوم
  • تدارکات
  • ساخت و نصب
  • راه اندازی
  • دوره بهره برداری و حتی پایان پروژه

بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم عبارت خواهد بود از:

“فرآیند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن”