13
آگوست

استفاده از BIM در شناسایی تداخلات و دوباره کاری ها

تداخل در نقشه های معماری به معنی برخورد اشیا از اعضای ساختمان مثلا برخورد لوله های تاسیسات با بخشی از اعضای سازه ساختمان در حین اجرا که در فاز...

Read More