05
مه

آموزش Revit MEP : فامیلی های پر کاربرد

آموزش Revit-MEP (رویت مپ ) فصل اول : تمپلیت ها

در این ویدئو با اهمیت قرار دادن فامیلی های پر کاربرد در فایل تمپلیت رویت (Revit) آشنا می شوید ، همچنین خواهید آموخت که چه تغییراتی را در فامیلی ها به عنوان تمپلیت می توانید انجام دهید.