28
آوریل

آموزش Revit MEP : تیپ های لوله

موزش Revit-MEP (رویت مپ ) فصل اول : تمپلیت ها
در این ویدئو با تنظیمات مربوط به تیپ های لوله در نرم افزار Revit mep آشنا خواهید شد و فرا خواهید گرفت که چگونه چند تیپ لوله مانند گالوانیزه ، پنج لایه ، جوشی و … را به نرم افزار اضافه کنید