25
آوریل

آموزش Revit MEP-تنظیم واحدها

آموزش Revit-MEP (رویت مپ ) فصل اول : تمپلیت ها

در این ویدئو با نحوه تنظیم واحدها در نرم افزار revit mep آشنا خواهید شد.ممکن است شما بخواهید واحدهای داخل نرم افزار را بر مبنای سیستم متریک، انگلیسی و یا ترکیبی تنظیم کنید .