پروژه مشهد مال

واقع در تقاطع بلوار جانباز و سجاد شهر مشهد
متراژ کلی پروژه : بیش از 700 هزار متر مربع
متراژ مدلسازی شده توسط این شرکت: حدود 150 هزار متر مربع

پروژه مشهد مال با کاربری های مختلف نظیر تجاری، اداری، هتلینگ، مسکونی، رستوران و پارکینگ واقع در یکی از بهترین نقاط تجاری شهر مشهد می‌باشد. این پروژه به عنوان پروژه پیشرو برای شروع طراحی به روش BIM در شهر مشهد محسوب می‌شود و تمامی پروژه در نرم افزار Revit مدلسازی و کنترل گردیده است. گروه پارس بیم با ارائه خدمات طراحی و مدلسازی سه بعدی با مستقر کردن سه گروه طراحی برای طبقات منفی 4، همکف و منفی یک به عنوان اولین تیم مدلسازی  خدمات طراحی را با مسئولیت کامل به صورت Out source انجام داده است.