منزل مسکونی – مشهد بلوار فرامرز عباسی

پروژه باز سازی منزل مسکونی
کارفرما : جناب آقای سیاح
زیر بنا : 180 متر مربع
موقعیت : مشهد – فرامرز عباسی