موتورخانه دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

در تاریخ  دی 1395
دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

مدلسازی سه بعدی موتورخانه دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 به سفارش شرکت گرما توان مشهد یا دیتیل بالا انجام گردید. این موتورخانه شامل سه عدد دیگ گرمایشی پاکفن، سه عدد چیلر هواخنک سوپر سایلنت …… و مجموعا 15 پمپ زمینی و 5 پمپ خطی و دو عدد سختی گیر می‌باشد.