26
جولای

متره و برآورد هزینه در BIM

طی سالیان اخیر تکنولوژی BIM طوفانی در سطح جهان به پا کرده است. در سال 2015 سنگاپور همچنان به پیشرفت تکنولوژی BIM ادامه می‌دهد. اما چگونه ما واقعا می‌توانیم BIM را کاربردی کنیم؟  آیا ما واقعا پتانسیل های کاربردی BIM را فهمیده ایم؟

سوال :  چگونه BIM می‌تواند برای متره و برآورد هزینه در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و چه منافعی می‌تواند داشته باشد؟

نرم افزار های گوناگون با کاربرد های متفاوتی در بازار وجود دارد. نرم افزار هایی برای مدلسازی، متره متریال و برآورد هزینه، مدیریت پروژه و فضای ابری. معمولا نرم افزار برای متره می‌تواند نقشه های  دو بعدی یا سه بعدی که برای BIM طراحی شده اند را اجرا کند. خروجی داده های متره باید مطابق با متد های استاندارد باشد. برای مثال حجم بتون با متریال مشابه یا ترکیب متفاوت، طبقه بندی قالب، میله های تقویت کننده و همچنین می‌تواند فیلدهای مختلف ساختمان را شامل بشود، فیلد معماری، سایت و تاسیسات.

متره و برآورد هزینه در BIM منافع زیر را دارد:

 • متره و برآورد هزینه را به صورت سریع و موثر ارائه می‌دهد.
 • متره دقیق و قابل اعتمادی ارائه می‌دهد که میتوان با شرایط متغییر آن را مقایسه کرد.
 • محاسبه خودکار محاسبات خطاهای انسانی را کاهش می دهد.
 • ایجاد متره دسته بندی شده بر مبنای ناحیه ها، بلوک ها و حتی نوع مصالح، طرفین قرار داد و … که این امر باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود.
 • ارتقاع دید به المانها و آیتم ها و کاهش غفلت از موردی در کار
 • تقویت ارتباط و همکاری در میان اعضای تیم
 • مدیریت دیتابیس پروژه را ازتقاع می‌بخشد که احتمال از دست دادن اطلاعات را کاهش می‌دهد.

سوال :  چه اطلاعاتی را مشاورین در یک مدل BIM، برای تسهیل در متره و برآورد می‌توانند ایجاد کنند؟

نرم افزار های مختلف، مدلها با فرمت های مختلفی را ایجاد می‌کنند. این امر می‌تواند بین مشاورین مشکل ساز شود، به این خاطر کلاس IFC به عنوان یک زبان مشترک جهانی برای ارتقاع بخشیدن به ارتباطات و همکاری بین پلتفرم های مختلف نرم افزار ها ایجاد شده است. با این فرمت فایل مدلهای مختلف بین نرم افزار های مختلف می توانند ورودی داشته باشند و یا خروجی گرفته شوند و به همین خاطر الاعات یک مدل سه بعدی می‌تواند به یک نرم افزار محاسباتی و برآوردی خروجی گرفته شوند و استفاده شوند.

 

چند موردی که باید برای خروجی گرفتن از یک مدل در نظر داشت عبارتند از:

 • المانها باید مطابق با استاندارد های اندازه گیری خروجی گرفته شوند.
 • المانهای مدل شده نباید روی هم افتادگی داشته باشند.
 • نام گذاری المانها باید مطابق با استانداردها باشد.
 • هر المان و آیتم باید زیر مجموعه